کالاهای مصرفی (FMCG)

ایران دومین کشور بزرگ در منطقه ی MENA است و بیش از 70 درصد جمعیت کل آن را شهرنشینان تشکیل می دهند. 

این مسئله موجب می شود که بخش کالاهای مصرفی یک بخش در حال رشد سریع در اقتصاد ایران باشد که توسط برندهای داخلی تحت سلطه قرار گرفته است. بنابراین، ماهیت بازار مصرف کننده نیاز به پیاده سازی گستره ای از مطالعات بازار و کمپین های بازاریابی دارد. 
شرکت رایزن خدمات متنوعی از جمله تحقیقات بازار، برنامه های بازاریابی، تست محصول، اندازه گیری و مدیریت تصویر برند فراهم می آورد. خدمات شرکت رایزن به صورت زیر فهرست شده است: 
• مطالعات بازار جامع در 16 بخش بخش مواد غذایی و نوشیدنی
• مطالعات بازار در بخش لوازم خانگی
• مطالعات بازار در بخش محصولات الکترونیکی
• تدوین طرح تجاری برای محصولات نوشیدنی
• تدوین طرح تجاری برای برند برچسب
• خلق نام تجاری و اسلوگان برای برندهای FMCG
• Mystery shopping
• ارزیابی برندهای جهانی و داخلی مواد غذایی و نوشیدنی و تهیه ی طرح پیشنهادی کسب و کار برای همکاری مشترک  
• تست محصول برای محصولات مواد غذایی و نوشیدنی
• ارزیابی تصویر ذهنی و موقعیت در بازار
• ارزیابی خرده فروش و اندازه گیری سهم بازار برای محصولات مواد غذایی و نوشیدنی، محصولات شوینده و پاک کننده خانگی و محصولات بهداشتی 

طراحی سایت طراحی وب وبسایت نرم افزار سفارش مشتری نرم افزار موبایل سامانه انبارداری پورتال سئو