مدیریت برند

تجربه و تخصص ما در مدیریت برند به سازمان ها کمک می‌کند تا درک و بینش بهتری نسبت به برند خود و میزان وفاداری مشتریان در جامعه نسبت به آن پیدا کنند. از طریق مطالعات برند، جایگاه آن در بازار تعیین گردیده و محورهای رشد و ارتقای آن مشخص می گردند.

خدمات ما در زمینه مدیریت برند عبارتند از:
 
• تعریف هویت و ساختار برند
• ارزیابی جایگاه فعلی برند و تعیین جایگاه مطلوب
• تدوین استراتژی برند
• اندازه‌گیری و پایش تصویر برند
• اندازه‌گیری و پایش شاخص وفاداری برند

طراحی سایت طراحی وب وبسایت نرم افزار سفارش مشتری نرم افزار موبایل سامانه انبارداری پورتال سئو