مطالعات و تحقیقات بازار

برگزاری تحقیقات بازار، بینشی عمیق و تاثیر‌گذار را در حوزه‌های تعیین فرصت‌ های تجاری، استراتژی سبد محصول، استراتژی قیمت‌گذاری، فروش و مدیریت سهم بازار، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت سبد محصول و توسعه محصولات جدید فراهم می آورد.

خدمات ما در زمینه مطالعات و تحقیقات بازار عبارتند از:
 
• بخش ‌بندی بازار و تعیین فرصت ‌های بازار
• اندازه‌ گیری تقاضا و تحلیل عوامل موثر بر آن
• شناسایی و تحلیل مشتریان
• توسعه سبد محصول/خدمات 
• اندازه گیری رضایت مشتری
• کلینیک مفهومی 
• کلینیک تجاری 
• تست محصول جدید
• آدیت خرده ‌فروشی
• رصد بازار
 

طراحی سایت طراحی وب وبسایت نرم افزار سفارش مشتری نرم افزار موبایل سامانه انبارداری پورتال سئو